Bilimsel Bilişim
1
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI" DERGİSİ'NİN
2020 YILI 1. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2020 yılı 1. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2020 yılı 1. sayısında yayımlanan 3 adet araştırma ve 1 adet olgu sunumu türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2020 YILI 1. SAYI

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMALAR

Akut Miyeloid Lösemi Tanılı Hastalarda Remisyon İndüksiyon Kemoterapisi Döneminde Primer Antifungal Profilaksi Alan ve Almayan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients with and without Primary Antifungal Prophylaxis During Remission Induction Chemotherapy in Patients with Acute Myeloid Leukemia
Feyza MUTLAY, Ömür Gökmen SEVİNDİK, Şerife SOLMAZ,Celal ACAR, Sema ALPÇAVUŞ, Ahmet SEYHANLI,Mehmet Ali ÖZCAN, Fatih DEMİRKAN, Güner Hayri ÖZSAN, Bülent ÜNDAR, İnci ALACACIOĞLU

Splenik Marjinal Zon Lenfoma Tanılı Hastalarda Splenektomi ve İlaç Tedavisinin Sonuçları
The Outcomes of Splenectomy and Drug Therapy in Patients with Splenic Marginal Zone Lymphoma
Güldane CENGİZ SEVAL, Pervin TOPÇUOĞLU, Işınsu KUZU, Önder ARSLAN, Günhan GÜRMAN, Muhit ÖZCAN

Erişkin Akut Lösemi Hastalarında Vitamin D Eksikliğinin Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçlarına Etkisi
Vitamin D Deficiency and Outcomes in Adult Acute Leukemia Patients After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Ender SOYDAN, Ayla GÖKMEN, Kerem Ozan ÖZKUMUR, Şahika ŞEN, Mevlüde KURDAL, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN

OLGU SUNUMU

Allojeneik Nakil Sonrası Nükste der(1) t(1;19) Kromozomal Anomalisi Saptanan Miyelodisplastik Sendromdan Transforme Akut Miyeloid Lösemi Olgusu
A Case of Acute Myeloid Leukemia Transformed from Myelodisplastic Syndrome Which Relapsed with der(1) t(1;19) Chromosomal Abnormality After Allogenic Transplantation
Erman AKKUŞ, Eda Büşra BABAYİĞİT, Sinem CİVRİZ BOZDAĞ, Meltem KURT YÜKSEL, Pervin TOPÇUOĞLU, Selami Koçak TOPRAK

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler