Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TÜRKİYE'DE LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM ARAŞTIRMALARI" DERGİSİ'NİN
2019 YILI 4. SAYISI YAYIMLANDI...

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği'nin yayın organı olarak hazırlanan "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2019 yılı 4. sayısı yayımlandı.

Yayınevimiz tarafından grafik-tasarım ve redaksiyonu gerçekleştirilen "Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları" Dergisi'nin 2019 yılı 4. sayısında yayımlanan 1 adet derleme ve 4 adet araştırma türündeki makaleye www.llmdergi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

LLM 2019 YILI 4. SAYI

İÇİNDEKİLER

DERLEME

Akut Miyeloid Lösemi Tedavisinde Yeni İlaçlar
New Agents in the Treatment of Acute Myeloid Leukemia
Beliz Bahar ULAŞ, Pervin TOPÇUOĞLU

ARAŞTIRMALAR

Kronik Lenfositik Lösemi Olgularında ZAP-70 (Zeta-Associated Protein 70 KD) ile Diğer Prognostik Belirteçlerin Akım Sitometrik Analizi ve Karşılaştırılması
The Flow Cytometric Analysis of ZAP-70 (Zeta-Associated Protein 70 KD) and the Others Prognostic Markers for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Selami Koçak TOPRAK, Klara DALVA, Muhit ÖZCAN

Kronik Miyeloid Lösemi Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Chronic Myeloid Leukemia Patients: A Single Institution Exper
Hakkı Onur KIRKIZLAR, Ahmet Muzaffer DEMİR

Ekstranodal Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Bcl-2 ve Myc Ekspresyon Birlikteliğinin Tedavi Yanıtı ve Prognoza Etkisinin Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Effects of Concurrent Expression of Myc and Bcl-2 on the Treatment Response and Prognosis in Extranodal Diffuse Large B Cell Lymphoma
Ceren KONCA, Nilay ERMANTAŞ, Ümit ÇOBANOĞLU, Özlen BEKTAŞ, Nergiz ERKUT, Mehmet SÖNMEZ

Kronik Miyeloid Lösemi Tanılı Erkek Hastalarda İmatinib Tedavisinin Erektil Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Affect on Erectil Functions of Imatinib in Male Patients with Chronic Myeloid Leukemia
Atakan TEKİNALP, Rıdvan ALİ

www.bilimseltipyayinevi.com

Haberler