Bilimsel Bilişim
1
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

E-POSTERLER TAM METİN ŞEKLİYLE ÇALIŞTAY KİTABI’NDA BASILACAKTIR.
E-POSTER GÖNDERMEK İÇİN SON GÜN 15 OCAK 2020

Çalıştay'ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:

1. Çalıştay'da poster alanı bulunmayacaktır.

2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.

3. Alışılagelen "Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar" yerine "Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu" formatı seçilmiştir.

4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan "Soru(nu)m var" sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.

5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.

6. Çalıştay'da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İNFEKSİYON DÜNYASI Platformu'nda tartışmaya açılacaktır.

7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" statüsünde kabul edilmektedir.

E-POSTER MODÜLÜNE GİTMEK İÇİN (https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org/eposter)

Çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın Çalıştay'da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi sorununuzu aktarmaktan alıkoymasın...

Örnek e-posterlere İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2020 web sitesinden veya https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org/e_poster.pdf linkinden erişebilirsiniz.

https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org

Haberler