Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2020
E-POSTER MODÜLÜMÜZ AÇILMIŞTIR...

Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi sorununuzu aktarmaktan alıkoymasın...

Siz; infeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji ile ilgilenen tüm hekim, idareci ve ilaç endüstrisi temsilcileri, çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın Çalıştay'da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

İNFEKSİYON DÜNYASI (www.infeksiyondunyasi.org) web sitesinin sağ sütünunda ve İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI (https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org) web sitesinde yer alan e-poster butonu aracılığıyla e-posterlerinizi kaydedebilirsiniz.

Burada hedeflenen yaşadığınız, yaşandığını düşündüğünüz, mevcut ve/veya olası soru(n)larınızı paylaşmak ve interaktif bir ortamda benzer soru(n)ları yaşayan kişilerle uygun çözüm(ler) bulmaktır.

Bir kişinin soru(n)larına bulduğu çözümler herkes için uygun olabilir, biraraya gelindiğinde soru(n)lar farklı yönleriyle ele alınıp paylaşılarak daha iyi çözümler üretilebilir.

Çalıştay'daki başlıca konular şunlardır:

- AKILCI İLAÇ KULLANIMI: ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİM PROGRAMLARI
- ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ
- AŞI ve İMMÜNİZASYON
- BİYOLOJİK AJANLAR ve İNFEKSİYON
- CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI ve ÖNLENMESİ
- DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
- ESER ELEMENT ve VİTAMİN DESTEĞİ
- HIV/AIDS
- SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR
- TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ELİMİNASYON PROGRAMI
- VİRAL HEPATİTLER

Çalıştay'ın ana hedefi her türlü soru(n)un ve çözüm önerilerinin tartışılması olup e-poster konuları yukarıdaki başlıklarla sınırlı olmayacaktır.

Çalıştay'ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:
  1. Çalıştay'da poster alanı bulunmayacaktır.
  2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.
  3. Alışılagelen "Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar" yerine "Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu" formatı seçilmiştir.
  4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan "Soru(nu)m var" sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.
  5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.
  6. Çalıştay'da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İNFEKSİYON DÜNYASI Platformu'nda tartışmaya açılacaktır.
  7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" statüsünde kabul edilmektedir.

"Çözümler soru ile başlar"
"Sorunlar paylaşılırsa çözüm kolaylaşır"
"Bilgi ve deneyim paylaşımı önemlidir"


https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org

Haberler