Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"10. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ"NE AİT
TOPLAM 126 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
PEDİATRİ DÜNYASI, WEB TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından 5-9 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen "10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi"ne ait sunumların video kayıtları-slayt setleri PEDİATRİ DÜNYASI, WEB TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 126 ADET sunuma ait 63 adet video kaydına slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak PEDİATRİ DÜNYASI, WEB TV'den, 63 adet slayt setine ise video şeklinde PEDİATRİ DÜNYASI, SUNU MERKEZİ'nden erişebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

10. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ
5-9 NİSAN 2017


5 NİSAN 2017, ÇARŞAMBA

İSHAL OLAN ÇOCUK
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necmi AKSARAY, Prof. Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ

*ORS ve Farklı Oral Rehidrasyon Tuzlarında Güncel Uygulamalar - Prof. Dr. Mehmet TURGUT

*İshal Olan Çocuk Ne Zaman, Kime Antimikrobiyal Tedavi? - Prof. Dr. Gülnar ŞENSOY

SAĞLIK BAKIMIYLA İLİŞKİLİ ENFEKSİYON (SBİE)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon (SBIE): Tanımlar; Örneklerle - Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*El Dezenfektanlarının Kullanımı - Doç. Dr. Nevin HATİPOĞLU

SOĞUK ALGINLIĞI ve ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNDA ÇARESİZLİKLER, ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zafer KURUGÖL, Prof. Dr. Ateş KARA

*Soğuk Algınlığı ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonunda Çaresizlikler, Çözüm Arayışları: Doğru Bilinen Yanlışlar - Doç. Dr. Nevin HATİPOĞLU

*Vitamin Destekleri ve Eser Elementler - Uzm. Dr. Ayşe KARAASLAN

*Bitkisel ve Diğer Ürünler; Kanıta Dayalı Gerçekler - Prof. Dr. Ayper SOMER

SAĞLIK BAKIMIYLA İLİŞKİLİ ENFEKSİYON (SBİE)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Cihangir ÖZKINAY, Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

*Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlarda İzlem (Sürveyans) - Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

*Bildirim ve Bildirimi Zorunlu Hastalıklar - Dr. Nuri BAYRAM

*Sterilizasyon - Uzm. Dr. Eda KEPENEKLİ KADAYIFÇI

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuran SALMAN, Prof. Dr. Nurşen BELET

*Öksürük Tedavisi - Yrd. Doç. Dr. Gülsüm İclal BAYHAN

6 NİSAN 2017, PERŞEMBE

*Kızamık: Türkiye'de ve Dünya'da Durum ve Uygulamalar - Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

*Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tanı ve Sağaltım - Prof. Dr. Emine KOCABAŞ

VEREM ENFEKSİYONU ve HASTALIĞI: DÜN, BUGÜN, YARIN...
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emine KOCABAŞ, Prof. Dr. Gülnar ŞENSOY

*Olgularla Temaslı Çocuk ve Verem Enfeksiyonu: Tanı ve Sağaltım - Doç. Dr. Nevin HATİPOĞLU

*Olgularla Verem Hastalığı Klinik Özellikler ve Tanı - Prof. Dr. Gülnar ŞENSOY

*Verem Tedavisi - Prof. Dr. Gönül TANIR

ÜLKEMİZDE AŞI UYGULAMALARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Güler KANRA, Prof. Dr. İbrahim ILDIRIM

*Ülkemizde Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar ve Ulusal Çizelgemizdeki Aşılar - Dr. Osman TOPAÇ

ENDİKASYON DIŞI
Oturum Başkanları:
Prof. Haluk ÇOKUĞRAŞ, Prof. Dr. Ateş KARA

*Endikasyon Dışı, Yurtdışı İlaç Kullanım İlaç Kullanım Başvuruları - Prof. Dr. Banu BAYAR

YARALANMALARA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fadıl VARDAR, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Tetanoz Korunması Açısından Değerlendirme, Aşı Uygulaması; Kime, Ne Zaman? - Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

DOĞUŞTAN CMV ENFEKSİYONU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*Doğuştan CMV Enfeksiyonunda Sağaltım: Kime, Ne Zaman, Ne Kadar? - Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Hasan TEZER

*Pediatrik Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Hastalarında Kateter İlişkili Kan Yayım Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kilit Tedavisinin Etkinliği - Uzm. Dr. Tuğçe TURAL KARA

*Deneysel Sıçan VRE Kolonizasyon Modelinde Probiyotiklerin Etkisinin Histolojik ve Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi - Uzm. Dr. Sevgi TOPAL

*İki Merkezden Kawasaki Hastalığı Olgularının Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Abdullah ÖZYURT

SALMONELLA ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ, Prof. Dr. Emin Sami ARISOY

*Besin Zehirlenmesi Etkeni Olarak Salmonella - Prof. Dr. Emin Sami ARISOY

*Salmonella Taşıyıcılığı ve Denetimi - Prof. Dr. Gönül TANIR

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNVAZİF MANTAR ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Yenidoğan Döneminde Mantar Karşıtı (Anti-Fungal) Sağaltım - Prof. Dr. Hasan TEZER

*Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar Karşıtı Sağaltım - Prof. Dr. Ayper SOMER

*Febril Nötropenide Mantarlar ve Yeni Antifungal Tedavi - Prof. Dr. Ateş KARA

*Mantar Karşıtı İlaç Koruması (Profilaksi) - Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

7 NİSAN 2017, CUMA

*Acil Serviste ve Yoğun Bakımda Ateş Sağaltımı: Ağız Dışı Yollarla Ateş Düşürücü Uygulamaları - Prof. Dr. Ayper SOMER

ALERJİSİ YA DA ALERJİ OLASILIĞI OLAN ÇOCUK
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ülker ÖNEŞ, Prof. Dr. Ateş KARA

*Penisilin Allerjisi Olduğu Söylenen Hastaya Yaklaşım - Doç. Dr. Ümit Murat ŞAHİNER

*Alerjisi ya da Alerji Kuşkusu Olan Çocuklarda Aşı Uygulamaları - Prof. Dr. Zeynep TAMAY

YENİDOĞAN ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuran SALMAN, Prof. Dr. Hasan TEZER

*Hangi Yenidoğanda Enfeksiyon Olasılığı Düşünelim? - Prof. Dr. Ayşe ENGİN ARISOY

*Yenidoğan Enfeksiyonlarında Tanı - Uzm. Dr. Ömer KILIÇ

*Yenidoğan Sepsisi ve Menenjitinde Sağaltım ve Antibiyotik Seçimi - Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

BRUSELLA ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Güler KANRA, Prof. Dr. İbrahim ILDIRIM

*Kimde Bruselloz Düşünelim? - Prof. Dr. Gönül TANIR

*Brusellozda Tanı Yöntemleri - Doç. Dr. Özden TÜREL

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Ateş KARA

*Üst Solunum Yolu Enfeksiyon Bulguları ile Başvuran Çocukların Boğaz Sürüntü Örneklerinde Corynebacterium Diphtheriae, Corynebacterium Ulcerans ve Corynebacterium Pseudotuberculosis Suşlarının Araştırılması - Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gökçe GAYRETLİ AYDIN

*Güneydoğu'da İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Artan Direnç Oranları - Uzm. Dr. Muhammet KÖŞKER

*Çocukluk Çağında Aktif ve Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında Yeni Belirteçler - Uzm. Dr. Benhur Şirvan ÇETİN

PNÖMONİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Olcay YASA, Prof. Dr. Necmi AKSARAY

*Çocukluk Çağı Pnömonilerinde Klinik Özellikler ve Tanı - Prof. Dr. Emine KOCABAŞ

*Çocukluk Çağında Toplum Kökenli Pnömonilerin Tedavisi - Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ

KAS EKLEM ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zafer KURUGÖL, Prof. Dr. Hasan TEZER

*Çocuklarda Osteomyelit - Uzm. Dr. Melda ÇELİK

8 NİSAN 2017, CUMARTESİ

ZOONOTİK HASTALIKLAR

*Kırım Kongo Kanamalı Ateş - Prof. Dr. Hasan TEZER

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emin Sami ARISOY, Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*Brusellozu Olan Çocuk Hastalarda Kan Kültürü Pozitifliğine Etki Eden Faktörler - Uzm. Dr. Soner Sertan KARA

*Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Kan Kültürlerinde Gram Negatif Bakteri Üremesi Olan Hastalarda Bakteri Üreme Hızı İle Antibiyotik Direnci ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi - Uzm. Dr. Ahu KARA

*Çocukluk Çağında Enfeksiyon Etkeni Olarak Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Saptanan ve Aynı Zamanda Heterojen Teikoplanin Orta Duyarlığı Gösterilen Vakalar için Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Prognoz İle İlişkisi - Uzm. Dr. Ayşe BÜYÜKÇAM

LEİŞMANYA ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Derya ALABAZ, Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

*Leishmania Mikrobiyolojik Özellikler - Uzm. Dr. Ömer KILIÇ

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr Ali Bülent CENGİZ

*Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Akılcı Antibiyotik Kullanımı… - Prof. Dr. Hasan TEZER

360 DERECE AŞI BAKIŞI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fadıl VARDAR, Prof. Dr. Nuran SALMAN

*Gecikmiş Aşı Uygulamaları - Prof. Dr. Hasan TEZER

*Geçmişten Günümüze Aşı ile İlgili Mitler - Karşıtlığı - Prof. Dr. Ateş KARA

PNÖMONİ ve AMPİYEM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Işık YALÇIN, Prof. Dr. Mehmet TURGUT

*Ampiyem; Klinik Özellikler, Tanı ve Sağaltım - Uzm. Dr. Ömer KILIÇ

ÇOCUKLUK ÇAGINDA HIV
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emre ALHAN, Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ

*Çocukluk Çağında HIV - Prof. Dr. Ayper SOMER

İSTENMEYEN ETKİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

*Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi - Dr. Havva ATASOY

*Farmakovijilans ve İstenmeyen Etki Bildirimleri: Risk Yönetimi - Dr. Ecz. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU

9 NİSAN 2017, PAZAR

*Nedeni Bilinmeyen Ateş (NBA) - Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ateş KARA, Prof. Dr. Ayper SOMER

*Termometrelerin Tüm Yönleriyle Karşılaştırılması - Dr. Tuğba BEDİR DEMİRDAĞ

*SEPSİS Bulguları Olan İki Yaş Altı Süt Çocuklarında Solunum Yolu Virüslerinin Etiyolojideki Yeri - Uzm. Dr. Kübra AYKAÇ

*Çocuklarda Pulmoner, Ekstrapulmoner ve Miliyer Tüberkülozun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri - Yrd. Doç. Dr. Özlem Özgür GÜNDEŞLİOĞLU

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, Prof. Dr. Nuran SALMAN

*Akut Orta Kulak Enfeksiyonu: Tanı ve Sağaltım - Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ

*Sinüzit Tanı ve Sağaltım - Prof.Dr. Emre ALHAN

CMV ENFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nurşen BELET, Uzm. Dr. Rengin ŞİRANECİ

*Sağlıklı Çocuklarda CMV Enfeksiyonu - Doç. Dr. Özden TÜREL

İMMÜN-MODÜLATÖR SAĞALTIM ve ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeynep TAMAY, Prof. Dr. Zafer ECEVİT

*İmmün-Modülatör Tedavi Öncesi Aşılar: Zorunluluklar ve Ötesi? - Prof. Dr. Ayper SOMER

www.pediatridunyasi.org

Haberler