Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

12. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU'NA AİT
TOPLAM 42 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'NDE...

Febril Nötropeni Derneği tarafından 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 12. Febril Nötropeni Simpozyumu'nda gerçekleştirilen sunumların video kayıtları-slayt setleri İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 42 ADET sunuma ait 22 adet video kaydına slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak www.infeksiyondunyasi.org aracılığıyla İNFEKSİYON DÜNYASI, ONLINE TV'den, 20 adet slayt setine ise video şeklinde İNFEKSİYON DÜNYASI, SUNU MERKEZİ'nden erişebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

12. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU 27-29 EKİM 2017

BİRİNCİ GÜN 27 EKİM 2017, CUMA

*Açılış Konuşması - Prof. Dr. Alpay AZAP

AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamdi AKAN

*Febril Nötropeni: Türkiye'de ve Dünyada Son 50 Yıl - Prof. Dr. Murat AKOVA

FEBRİL NÖTROPENİ ve GRAM-NEGATİF BAKTERİYEL DİRENÇTE YENİ GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgen ESER

*Febril Nötropeni ve Gram-Negatif Bakteriyel Dirençte Yeni Gelişmeler: Karbapenem Direnci - Prof. Dr. Pınar ZARAKOLU

*Febril Nötropeni ve Gram-Negatif Bakteriyel Dirençte Yeni Gelişmeler: Kolistin Direnci - Prof. Dr. Zeynep GÜLAY

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÖNEMLİ MAKALELERİNDEN ve KILAVUZLARDAN SEÇMELER
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ

*Bakteriyel İnfeksiyonlar ve FEN - Prof. Dr. Alpay AZAP

*Rehberlerde Yeni Ne Var? - Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

İKİNCİ GÜN 28 EKİM 2017, CUMARTESİ

KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE YENİ GELİŞMELER ve FEN YANSIMASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat AKOVA

*New Developments in Clinical Microbiology and Their Impact on Febrile Neutropenia - Prof. Dr. Mario POLJAK

MİKROBİYOTA ve İMMÜNSÜPRESYON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU

*Microbiota and Immunosuppression - Prof. Dr. Maurizio SANGUINETTI

GRAM-POZİTİF BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARIN PATOGENEZİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz GÜR

*Pathogenesis of Gram-Positive Bacteria: Clues for Therapy - Prof. Dr. Annelies S. ZINKERNAGEL

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI YÖNTEMLERİ VE ANTİFUNGAL DİRENÇ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömrüm UZUN

*New Diagnostic Methods - Prof. Dr. Maurizio SANGUINETTI
HEMATOLOJİ ve ONKOLOJİDE YENİLİKLER ve FEN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yahya BÜYÜKAŞIK

*Hedeflenmiş Tedaviler ve İnfeksiyon - Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK

*Hematoloji Update 2017 - Doç. Dr. Meltem KURT YÜKSEL

*Solid Tümörlü Hastalarda Enfeksiyon Açısından Onkoloji Update 2017 - Prof. Dr. Ahmet DEMİRKAZIK

VİRAL İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN

*HPV Infection and Immunization - Prof. Dr. Mario POLJAK

İMMÜNİZASYON ve FEN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet CEYHAN

*Hematopoetik Kök Hücre Nakil Hastalarında Aşılanma FEN 2017 - Yrd. Doç. Dr. Özlem Güzel TUNÇCAN

*Organ Alıcılarında İmmünizasyon - Prof. Dr. Hande ARSLAN

ÜÇÜNCÜ GÜN 29 EKİM 2017, PAZAR

ÇOKLU BAKTERİYEL DİRENÇLE MÜCADELEDE ESKİ ve YENİ ANTİBİYOTİKLERİN ROLÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar ZARAKOLU

*Çoklu Bakteriyel Dirençle Mücadelede Eski ve Yeni Antibiyotiklerin Rolü: Eski Antibiyotikler - Prof. Dr. Halis AKALIN

*Yeni Beta-Laktamaz İnhibitörleri - Doç. Dr. Selda Sayın KUTLU

*Yeni Sefalosporinler - Prof. Dr. Özlem Kurt AZAP

FEN ve İNFEKSİYON KONTROLÜ: HANGİ ÖNLEMLER, KİME, NASIL ve NE ZAMAN?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

*MRSA ve VRE İnfeksiyonlarının Kontrolü - Prof. Dr. Volkan KORTEN

*Solunum Yoluyla Bulaşan Virüsler - Doç. Dr. Ayşegül YEŞİLKAYA

KAPANIŞ KONUŞMASI

*Kapanış Konuşması - Prof. Dr. Alpay AZAP

www.infeksiyondunyasi.org

Haberler