Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"HER YÖNÜYLE PNÖMOKONYOZ SEMPOZYUMU"NA AİT
TOPLAM 64 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
TORAKSIM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Türk Toraks Derneği tarafından 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak'da gerçekleştirilen "Her Yönüyle Pnömokonyoz Sempozyumu"na ait sunumların video kayıtları-slayt setleri TORAKSIM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 64 ADET sunuma ait 32 adet video kaydı slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak TORAKSIM, ONLINE TV'ye, 32 adet slayt seti ise video şeklinde TORAKSIM, SUNU MERKEZİ'ne eklenmiştir.

İyi seyirler dileriz.

HER YÖNÜYLE PNÖMOKONYOZ SEMPOZYUMU
11-13 MAYIS 2017

11 MAYIS 2017

*Her Yönüyle Pnömokonyoz Sempozyumu Açılış Konuşması - Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU

İŞÇİ GÖZÜYLE PNÖMOKONYOZ VE MALULİYET
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oğuz UZUN, Doç. Dr. Yavuz HAVLUCU

*İşçi Gözüyle Pnönokonyoz ve İşçilerle Söyleşi - Dr. Atınç KAYINOVA
*Pnömokonyozda Maluliyet - Prof. Dr. İbrahim AKKURT

*Sosyal Yönüyle Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP) - Prof. Dr. Kayıhan PALA

PANEL: PNÖMOKONYOZLARDAN KORUNMA VE ÖNLEMLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Arzu YORGANCIOĞLU, Dr. Arif MÜEZZİNOĞLU

*Madende İş ve Çevrenin Düzenlenmesi: Toz Kontrolü - Prof. Dr. Vedat DİDARİ

*Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği - Makine Müh. Fatih DENİZ

*Madencilik Sektöründe Sağlık Gözetimi - Dr. Atınç KAYINOVA

*Madende Pnömokonyoz Taramalarının İlkeleri - Dr. Nuri VİDİNLİ

PANEL: MADEN OCAKLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ali KOCABAŞ, Prof. Dr. Füsun TOPÇU

*Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Pnömokonyoz - Ejder ERBAY

*Maden Ocaklarında İş Güvenliği - Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN

12 MAYIS 2017

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oğuz KILINÇ, Prof. Dr. Feyza ERKAN

*Dünyada ve Ülkemizde Silikozis - Prof. Dr. Metin AKGÜN

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim AKKURT, Dr. İbrahim İlker ÖZ

*ILO Sınıflandırması - Prof. Dr. İbrahim AKKURT

*ILO Dijital Değerlendirme - Uzm. Dr. Ender EVCİK

*Pnömokonyozlarda Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT) Sınıflaması (ICOERD) - Yrd. Doç. Dr. Cesur GÜMÜŞ

*Ülkemizde Analog, Digital Grafiler ve BT ile Pnömokonyoz Değerlendirme Uygulamaları - Uzm. Dr. Ender EVCİK

*ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri 2000 Sınıflandırması Eğitimi - Dr. Bülent GEDİKLİ

PNÖMOKONYOZLAR VE İDİOPATİK PULMONER FİBROZİS BİRLİKTE OLABİLİR Mİ?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Benan MÜSELLİM, Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

*Pnömokonyozlar ve İdiopatik Pulmoner Fibrozis Birlikte Olabilir mi? - Doç. Dr. Figen ATALAY

PNÖMOKONYOZLARA EŞLİK EDEN HAVAYOLU HASTALIKLARI VE FONKSİYONEL ETKİLENME
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Özlem GÖKSEL, Prof. Dr. Ali KOCABAŞ
*Pnömokonyozlarda Fonksiyonel Etkilenme “Spirometrik İnceleme” - Prof. Dr. Tunçalp DEMİR

*Kömür İşçisi Pnömkonyozu'nda Havayolu Hastalıkları ve Zonguldak Deneyimi - Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTINSOY

13 MAYIS 2017

SALON 1 - SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Meltem TOR, Uzm. Dr. Zehra Nur TÖREYİN

*Türkiye'de Pnömokonyoz Sürveyansının Durumu - Prof. Dr. İbrahim AKKURT

*Toza Maruziyeti Olan işçilerde ATS-DLD 78 Solunum Anketi ile Semptomların Değerlendirilmesi - Uzm. Dr. Pınar YILDIZ GÜLHAN

*TTK Üzülmez Müessesesi 2016 Yılı Pnömokonyoz Prevelans Çalışması - Uzm. Dr. Metin ÇELİKİZ

*Kara Elmas Öldürüyor mu? - Dr. Kaan KARA

*Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntem İle Tanısı Konulan Pulmoner Siderozis Olguları: 7 Olgunun Retrospektif İncelemesi - Doç. Dr. Erkan AKAR

MESLEK HASTANELERİNE BAŞVURAN PNÖMOKONYOZ OLGULARININ ÖZELLİKLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Özkan Kaan KARADAĞ, Doç. Dr. Engin TUTKUN

*Meslek Hastanelerine Başvuran Pnomokonyoz Olgularının Özellikleri - Uzm. Dr. Murat ALTUNTAŞ

*Hastanemize Başvuran Pnömokonyoz Vakalarının Özellikleri - Uzm. Dr. Dilek ERGÜN

*İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Pnömokonyoz Olguları - Uzm. Dr. Bahar TÜZÜN

MESLEK HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ VERİLEN KURUMLARDA PNÖMOKONYOZ EĞİTİMİ PROGRAMI NELERİ İÇERMELİDİR, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ali Osman KARABABA, Dr. Rahime KAÇMAZ

*İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminde Pnömokonyoz Eğitimi Neleri İçermeli? - Uzm. Dr. Bilge ÜZMEZOĞLU

*Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Verilen Kurumlarda Pnömokonyoz Eğitimi Programı Neleri İçermelidir, Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir? - Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

*Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Verilen Kurumlarda Pnömokonyoz Eğitimi Programı Neleri İçermelidir, Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir? - Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

*Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Verilen Kurumlarda Pnömokonyoz Eğitimi Programı Neleri İçermelidir, Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir? - Prof. Dr. İbrahim AKKURT

KÖMÜR İŞÇİLERİ PNÖMOKONYOZUNUN KONTROLÜ VE ENGELLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN EYLEM PLANI NEDİR?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN, Dr. Ali Rıza TİRYAKİ, Suzan ERKAYA, İsmail Fırat YAVUZDEMİR

*Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı - Dr. Bülent GEDİKLİ

www.toraksim.org

Haberler