Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU
DERS 2: PROF. DR. ALPAY AZAP'IN SUNUMUYLA
"HEMATOLOJİK MALİGNİTELER"

Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun ikinci dersi Prof. Dr. Alpay AZAP'ın sunumuyla "Hematolojik Maligniteler".

EĞİTİM FORMATI: YAP-BOZ BULMACA

Derse girdiğinizde çözülmemiş ve her parçası bir soru olan yap-boz bulmaca ile karşılaşacaksınız. Soruları yanıtladıkça hem konuda ilerleyecek hem de yap-boz bulmacayı çözmekte bir adım atmış olacaksınız.
  • Bu eğitim yap-boz bulmaca üzerine kurulmuştur.
  • Amaç kilitli yap-boz parçalarının üzerine tıklayarak çıkan soruya doğru yanıtı vermek ve kilidi açılan puzzle parçalarını doğru yerine sürükleyerek yap-boz bulmacayı tamamlamaktır.
  • Bu sunum şeklinde 4 x 5 matriksten oluşan 20 tane yap-boz parçası yer almaktadır.
  • Sunum ekranında sağda bulunan yap-bozlardan herhangi bir tanesine tıkladığınızda eğiticinin sorduğu video şeklinde bir soru açılacaktır.
  • Her sorunun çoktan seçmeli şıkları olacak ve siz doğru yanıtı bulana kadar seçim yapabileceksiniz.
  • Doğru yanıtı tıkladığınızda sunumu yapan eğiticinin sorunun yanıtı ile ilgili bir videosu açılacaktır.
  • Bu videoda eğitici şıkların neden doğru veya yanlış olduğu hakkında yorum yapacaktır.
  • Eğiticinin yorumundan sonra kilitli olan yap-boz parçasının kilidi açılacak ve yap-boz parçasını yerine götürebileceksiniz.
  • Tüm parçaları doğru yerlerine yerleştirdikten sonra yap-boz tamamlanarak ders bitirilmiş olacaktır.
Bu derse 11 Ocak 2017, Çarşamba gününden itibaren www.fungoline.org adresinden 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

FUNGOLİNE Projesi'ne; İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla ŞİFRESİZ olarak katılabilirsiniz.

www.infeksiyondunyasi.org

Haberler