Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU BAŞLIYOR...

Prof. Dr. Hamdi AKAN'ın koordinatörlüğünde hazırlanan FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı - www.fungoline.org), "Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu"nun içeriği ve yayın takvimi aşağıdaki gibidir.

DERS 1
Başlık: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Neler Değişebilir?
Eğitici: Prof. Dr. Hamdi AKAN
Yayın Başlangıç Tarihi: 4 Ocak 2017 Çarşamba

DERS 2
Başlık: Hematolojik Maligniteler
Eğitici: Prof. Dr. Alpay AZAP
Yayın Başlangıç Tarihi: 11 Ocak 2017 Çarşamba

DERS 3
Başlık: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Profilaksiye Güncel Bakış ve Değişimler
Eğitici: Prof. Dr. Esin ŞENOL
Yayın Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2017 Çarşamba

DERS 4
Başlık: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Tedavi: Ampirik mi? Preemptif mi?
Eğitici: Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Yayın Başlangıç Tarihi: 8 Mart 2017 Çarşamba

Bu kursta yer alan 4 dersi de tamamlayan hekimlere Febril Nötropeni Derneği tarafından "KATILIM-BAŞARI BELGESİ" verilecektir.

FUNGOLİNE Projesi'ne; İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla ŞİFRESİZ olarak katılabilirsiniz.

www.infeksiyondunyasi.org

Haberler