Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"İNFEKSİYON KONTROL BÜLTENİ"
7. SAYI YAYINLANDI...

Nozokomiyal diyareler özellikle yoğun bakım ünitelerindeki önemli sorunlarımızdan birini oluşturmaktadır. Nozokomiyal diyareler en sık infeksiyöz nedenlere bağlı olmakla birlikte, kullanılan beslenme ürünlerinin de nozokomiyal diyareye neden olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır. İnfeksiyöz nedenler içinde en sık karşılaştığımız etken ise Clostridium difficile'dir. C. difficile için günümüze kadar ülkemizde yapılan çalışmalar genellikle çalışmanın yapıldığı merkezler ve bulunduğu bölgenin epidemiyolojisi konusunda bir fikir vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Ülkeleri gibi diğer ülkelere göre bu infeksiyonların ülkemizde daha az sıklıkta olduğu ilk bakışta söylense bile, bunun gerçekte böyle olup olmadığı tartışmaya açıktır. Tanıda kullanılan testlerin özgüllük ve duyarlılıkları, kültür için dışkı örneğinin transferinde gerekli şartların sağlanamaması gibi nedenler gerçek epidemiyolojik durumu gizleyebilir. Ayrıca PCR temelli testlerin istenme sıklığının SUT ödeme koşullarına göre belirlenmesi de bu konuda rol oynuyor olabilir. C. difficile'nin hipervirülan suşu (Ribotip 027) ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Ülkeleri'nde salgınlara ve ciddi morbiditeye neden olmaktadır. Hipervirülan suşun varlığı konusunda ülkemizden henüz bir bildirim yoktur ve daha önce yapılan çalışmalarda da gösterilememiştir.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından online olarak yayınlanan "İNFEKSİYON KONTROL BÜLTENİ"nin 7. sayısında C. difficile infeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili son güncel bilgileri içeren bir DERLEME e-posta aracılığıyla HİDERİM üyelerine ulaştırıldı.

Siz de eğer henüz üye değilseniz www.hiderim.org adresinden "Üye Olmak İçin" linkini tıklayarak HİDERİM'e üye olup "İNFEKSİYON KONTROL BÜLTENİ"ni takip edebilirsiniz.

Bu paylaşımların infeksiyon kontrolünde istediğimiz noktaya gelmemize katkıda bulunması dileğiyle...

www.hiderim.org

Haberler