Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR
UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
YOĞUN BAKIMDA İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU
DERS 4: PROF. DR. NUR YAPAR'IN SUNUMUYLA
"YOĞUN BAKIMDA HANGİ HASTALARDA
PROFİLAKSİ YAPILMALI?
HANGİ ANTİFUNGAL HANGİ HASTA GRUBUNA VERİLMELİ?
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ NELERDİR?"

Yoğun Bakımda İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun dördüncü dersi Prof. Dr. Nur YAPAR'ın sunumuyla "Yoğun Bakımda Hangi Hastalarda Profilaksi Yapılmalı? Hangi Antifungal Hangi Hasta Grubuna Verilmeli? İlaç Etkileşimleri Nelerdir?".

EĞİTİM FORMATI: İNTERAKTİF ("Sanal Keypad"li) SUNUM

Konu anlatılırken aralarda konuya dair sizlere sorular yöneltilecek ve siz bilgisayarınızı keypad olarak kullanarak bu soruları yanıtlayacaksınız. Verdiğinizin yanıtın doğru veya yanlış olduğu eğitici tarafından size açıklanacak.
  • Eğitim, sunumun belirli yerlerinde sorulan sorular ile dinleyiciyi de içine alacak şekilde interaktif bir formatta organize edilmiştir.
  • Bu sunumda anlatılan bölümle ilgili bir olgu sunulacak ve devamında olgu ile ilgili bir soru sorulacaktır.
  • Olgu ile ilgili sorulan çoktan seçmeli sorunun yanıtlanması istenecektir.
  • Sonrasında, eğiticinin verdiğiniz yanıtın neden doğru veya neden yanlış olduğuna dair videosuna ulaşabileceksiniz.
  • Böylece sorunun doğru yanıtı beklenmeden öğrenilmiş olacak ve sunumu bu şekilde soru-yanıt şeklinde ilerleyerek tamamlayabileceksiniz.
Bu derse 7 Aralık 2016, Çarşamba gününden itibaren www.fungoline.org adresinden 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

FUNGOLİNE Projesi'ne; İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla ŞİFRESİZ olarak katılabilirsiniz.

www.infeksiyondunyasi.org

Haberler