Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
2016 EKİM AYI TEVFİK SAĞLAM TOPLANTISI'NA AİT
TOPLAM 8 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
TORAKSIM, ONLİNE TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Tevfik Sağlam Toplantıları 2016 Ekim ayı programı 5 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi. "İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (İPF)'DE KOMORBİDİTELER"in ele alındığı toplantıya ait sunumların video kayıtları-slayt setleri TORAKSIM, Online TV-Sunu Merkezi'nde.

Aşağıda listesi bulunan toplam 8 adet sunuma ait 4 adet video kaydı slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak TORAKSIM, Online TV'ye, 4 adet slayt seti ise video şeklinde TORAKSIM, Sunu Merkezi'ne eklenmiştir.

İyi seyirler dileriz.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ TEVFİK SAĞLAM TOPLANTILARI
2016 EKİM AYI TOPLANTISI

İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (İPF)'DE KOMORBİDİTELER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülfer OKUMUŞ, Prof. Dr. Esen KIYAN

Olgu Sunumu - Uzm. Dr. Fatma ÖZBAKİ

İPF ve Pulmoner Hipertansiyon - Prof. Dr. Levent TABAK

İdiopatik Pulmoner Fibroz ve Gastroözefageal Reflü - Prof. Dr. Benan MÜSELLİM

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Uyku - Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU

www.toraksim.org

Haberler