Bilimsel Bilişim
1
ONLINE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
Dernekler tarafından oluşturulan veya oluşturulacak çalışma gruplarının, çeşitli bilimsel platformların fiilen aynı ortamda bir araya gelmeden, canlı toplantılar gerçekleştirebilmesi amacıyla geliştirilen bu modülde, çalışma grubunun başkanı ve bir konuşmacı görüntülü ve sesli olarak çalışma grubuna hitap edebilmekte, gerekirse sunum yapabilmektedir.

Diğer grup üyelerinden katkı yapmak isteyenler bir buton vasıtasıyla taleplerini oturum başkanına ilettiklerinde, konuşmacı değiştirilebilmekte, böylelikle bütün grup üyelerinin sesli ve görüntülü katılımı kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Çalışma gruplarının daha etkin çalışmasını, zamandan ve maliyetlerden tasarruf edilmesini, iş süreçlerinin azaltılarak daha kısa zamanda neticeye ulaşılabilmesini sağlayan bu modül ile bilimsel çalışmaların artacağı ve daha kısa zamanda sonuçlara ulaşılacağı ön görülmektedir.
Çözümler - ONLINE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI