Bilimsel Bilişim
1
ANKETLER
Bilimsel Bilişim tarafından farklı ortamlarda, internet üzerinden, gerek bilimsel, gerekse sosyal konular hakkında anketler düzenlenir. Bu anketlerin konusu bilimsel çevrelerce belirlenebileceği gibi, gündemdeki konular içerisinden de seçilebilir. Anket sonuçları, aksine bir karar alınmamış ise, dileyen herkes tarafından incelenebilir. Bu incelemeye esas olacak sonuçlar, üç boyutlu grafiklerle desteklenerek sunulur.
Hizmetler - ANKETLER